km Results
Finish times furnished by Race Central
Race results posted by runnersimage.net and racedayresults.net
Race date is 2008 / 07 / 04

La Palma's Fitness Run For Fun 5k & 10k

140 
Carmen Reynaga 
24 
00:59:39 
113 
10K Run  
201 
Don Plapp 
73 
00:32:10 
625 
5k Run  
111 
Richard Rodeback 
17 
00:56:04 
115 
10K Run  
205 
22 
Canamaso Policarpio 
50 
01:17:11 
107 
10K Run  
84 
13 
Greg Kubo 
46 
00:52:46 
72 
10K Run  
153 
Kelly Francis 
38 
01:01:21 
49 
10K Run  
188 
10 
Carroll Vargas 
42 
01:10:25 
132 
10K Run  
60 
Lauren Sibley 
14 
00:51:03 
1256 
5k Walk  
94 
Cindy Gilleland 
44 
00:26:38 
545 
5k Run  
32 
Jackeline Seiden 
29 
00:46:55 
1253 
5k Walk  
135 
16 
Jin Oh 
51 
00:59:12 
99 
10K Run  
171 
Stephanie Born 
34 
01:06:00 
18 
10K Run  
203 
11 
Carrie Castle 
43 
00:32:15 
519 
5k Run  
172 
13 
Jessica Monicco 
19 
00:31:01 
604 
5k Run  
80 
Voltaire Manankil 
30 
00:52:33 
85 
10K Run  
269 
15 
Kathy Hansen 
48 
00:36:37 
550 
5k Run  
143 
Mimi Vong 
21 
01:00:04 
134 
10K Run  
322 
21 
Deborah Kemp 
48 
00:47:14 
572 
5k Run  
24 
Denise Nunez 
19 
00:21:43 
98 
5k Run  
229 
14 
Christian Alvarez 
24 
00:33:34 
504 
5k Run  
49 
Ed White 
42 
00:48:13 
138 
10K Run  
47 
Emmett Rahl 
37 
00:47:58 
110 
10K Run  
160 
Jennifer Martin 
34 
00:30:23 
590 
5k Run  
74 
12 
David Bojorquez 
47 
00:52:08 
17 
10K Run  
87 
Richard Siemer 
59 
00:53:00 
124 
10K Run  
86 
10 
Jason David 
35 
00:52:58 
37 
10K Run  
131 
15 
Patrick Hecht 
14 
00:28:54 
556 
5k Run  
152 
10 
Patrick Baird 
21 
00:29:50 
508 
5k Run  
252 
21 
Dave Martyn 
43 
00:35:26 
593 
5k Run  
39 
Tommy Sibley 
46 
00:23:13 
648 
5k Run  
149 
Marci Schreiber 
37 
01:00:53 
120 
10K Run  
302 
14 
Liliana Saenz 
38 
00:42:02 
637 
5k Run  
73 
13 
Howard Nakashioya 
51 
00:52:02 
94 
10K Run  
200 
Catherine Martin 
59 
01:15:42 
86 
10K Run  
163 
Georgia Atkins 
53 
01:04:45 
13 
10K Run  
255 
17 
Carolina Alirez 
44 
00:35:29 
502 
5k Run  
274 
21 
Castillo Teresa 
42 
00:37:10 
665 
5k Run  
183 
12 
Ben Draper 
33 
00:31:31 
533 
5k Run  
240 
17 
Scott Wilson 
35 
00:34:39 
685 
5k Run  
25 
Matt Huffman 
41 
00:43:36 
61 
10K Run  
77 
Oscar Oo 
29 
00:52:23 
100 
10K Run  
168 
17 
Garrett Wada 
44 
00:30:45 
682 
5k Run  
111 
Thomas Baird 
24 
00:27:35 
509 
5k Run  
311 
10 
Antoinette Ramis 
30 
00:43:03 
629 
5k Run  
305 
Frances Kern 
27 
00:42:09 
573 
5k Run  
65 
Cathy Schenk 
57 
00:52:04 
1250 
5k Walk  
160 
19 
Rubin Johnson 
51 
01:02:58 
65 
10K Run  
194 
Monica Corletto-Khan 
34 
00:32:00 
524 
5k Run  
163 
Ron Glassman 
67 
00:30:35 
547 
5k Run  
275 
Charles Carey 
70 
00:37:10 
516 
5k Run  
151 
17 
Salvador Dawa 
54 
01:01:08 
38 
10K Run  
60 
11 
Jarrett Castillo 
14 
00:25:04 
518 
5k Run  
198 
Rick Schulz 
60 
00:32:06 
642 
5k Run  
253 
11 
Julia Martyn 
11 
00:35:26 
594 
5k Run  
83 
14 
Dean Yamanaka 
52 
00:52:43 
144 
10K Run  
13 
John Woscek 
19 
00:39:39 
142 
10K Run  
52 
Alan Llavore 
47 
00:48:38 
79 
10K Run  
157 
17 
Edward Cox 
46 
01:02:12 
36 
10K Run  
128 
10 
Frances Luna 
23 
00:28:48 
588 
5k Run  
283 
17 
Jeannette Thom 
48 
00:38:22 
668 
5k Run  
313 
15 
Sara Grewe 
39 
00:43:44 
548 
5k Run  
287 
24 
Gene Kuwahara 
45 
00:38:41 
576 
5k Run  
70 
Paul Pearson 
41 
00:25:49 
624 
5k Run  
277 
16 
Kathleen Novotny 
46 
00:37:29 
618 
5k Run  
99 
11 
Dustin Reece 
39 
00:54:39 
112 
10K Run  
130 
Marie Laveaga 
46 
00:58:39 
73 
10K Run  
215 
10 
Sek Shia 
55 
00:32:49 
647 
5k Run  
284 
14 
Miguel Vargas 
52 
00:38:26 
677 
5k Run  
118 
12 
Ed Kreitz 
40 
00:57:15 
71 
10K Run  
141 
Ed Nepomuceno 
31 
00:29:14 
616 
5k Run  
86 
Naomi Trias 
28 
00:26:16 
671 
5k Run  
185 
Carol Rodeback 
50 
01:09:43 
114 
10K Run  
59 
Erick Infante 
20 
00:25:01 
570 
5k Run  
80 
Jim McGee 
47 
00:26:07 
597 
5k Run  
119 
13 
Gene Gilleland 
48 
00:28:25 
546 
5k Run  
71 
Nadine Echeverry 
42 
00:51:53 
45 
10K Run  
166 
15 
Perry Htay 
43 
00:30:41 
568 
5k Run  
13 
Joshua Elvik 
21 
00:43:14 
1221 
5k Walk  
45 
Laura Sibley 
43 
00:49:05 
1255 
5k Walk  
Margaro Morales 
47 
00:37:11 
92 
10K Run  
116 
Kelsey Herrera 
14 
00:28:23 
559 
5k Run  
110 
Anna Hamilton 
47 
00:27:30 
549 
5k Run  
47 
Cody Maurice 
15 
00:23:53 
595 
5k Run  
74 
Vicki Shinto 
54 
00:53:01 
1254 
5k Walk  
109 
Cole Carey 
00:59:50 
517 
5k Walk  
193 
Myles Furuya 
11 
01:13:41 
51 
10K Run  
261 
Robyn Prokop 
32 
00:35:48 
626 
5k Run  
Devin Stocksdale 
16 
00:37:18 
127 
10K Run  
113 
Lupe Saavedra 
27 
00:56:19 
116 
10K Run  
24 
Jennifer Woolf 
26 
00:45:06 
1279 
5k Walk  
270 
20 
Ju Sunabe 
41 
00:36:38 
662 
5k Run  
152 
Susan Maughan 
39 
01:01:21 
87 
10K Run  
106 
SomcHai Sinkarjarern 
57 
00:55:27 
126 
10K Run  
108 
Melissa Sadikoff 
35 
00:55:37 
117 
10K Run  
237 
11 
Len Metcalf 
59 
00:34:24 
599 
5k Run  
125 
Steven Coler 
59 
00:58:02 
32 
10K Run  
56 
Chris Keeley 
25 
00:50:35 
1230 
5k Walk  
93 
Tonya Flaxington 
37 
00:54:20 
48 
10K Run  
136 
Jennifer Shope 
26 
00:59:14 
123 
10K Run  
199 
16 
Rahsaan Diaz 
36 
01:15:33 
41 
10K Run  
278 
26 
Bob May 
42 
00:37:31 
596 
5k Run  
32 
Lauren Johnson 
47 
00:22:10 
571 
5k Run  
67 
Terry Baber 
59 
00:52:05 
1201 
5k Walk  
72 
Lynn Klock 
57 
00:52:20 
1233 
5k Walk  
58 
Sung Kim 
38 
00:50:58 
1232 
5k Walk  
174 
Michele Vandeberghe 
43 
01:06:54 
131 
10K Run  
103 
Mike Turner 
38 
00:27:20 
673 
5k Run  
53 
Monica Freire 
33 
00:48:41 
50 
10K Run  
202 
19 
Michael Webb 
40 
00:32:15 
683 
5k Run  
101 
12 
Christian Mais 
39 
00:54:54 
84 
10K Run  
23 
Nicki Brewer 
50 
00:45:00 
1204 
5k Walk  
19 
Jan Baird 
55 
00:44:39 
1202 
5k Walk  
199 
Yvonne Holtzclaw 
50 
00:32:07 
567 
5k Run  
31 
Roger Trias 
32 
00:22:08 
672 
5k Run  
39 
Carol White 
43 
00:48:43 
1275 
5k Walk  
232 
11 
Ann Marie Valenzuela 
35 
00:33:50 
676 
5k Run  
207 
12 
Alicia Mitchell 
42 
00:32:26 
600 
5k Run  
30 
Robert De Leon 
45 
00:22:06 
529 
5k Run  
207 
12 
Avery Lopez 
38 
01:18:17 
80 
10K Run  
184 
Jeannie Suwanpruiksa 
34 
00:31:32 
663 
5k Run  
166 
Jennifer Kidwell 
32 
01:05:17 
66 
10K Run  
202 
16 
Scott Lee 
34 
01:16:33 
78 
10K Run  
12 
Sarah Carey 
20 
00:43:13 
1211 
5k Walk  
151 
Erin Czuba 
21 
00:29:50 
528 
5k Run  
117 
William Mosconi 
67 
00:57:10 
93 
10K Run  
77 
12 
Marci Carey 
44 
00:53:43 
1209 
5k Walk  
148 
Christine Kim 
12 
00:29:44 
67 
5k Run  
172 
15 
Jiten Pandya 
36 
01:06:29 
102 
10K Run  
22 
Erin McPhillips 
31 
00:44:59 
1243 
5k Walk  
Collin Stocksdale 
14 
00:18:30 
660 
5k Run  
288 
22 
Donna Wada 
43 
00:38:51 
681 
5k Run  
58 
Jeff Baird 
52 
00:24:56 
507 
5k Run  
90 
Jacqueline Gilberto 
29 
00:53:26 
53 
10K Run  
82 
Mike Alcantar 
41 
00:26:09 
501 
5k Run  
209 
14 
Wil Deleon 
35 
00:32:29 
531 
5k Run  
182 
Paulyn Canamaso 
24 
01:09:17 
22 
10K Run  
137 
Autumn Farris 
29 
00:59:25 
47 
10K Run  
333 
Patricia Lewis 
63 
00:51:36 
585 
5k Run  
193 
13 
Jared Khan 
37 
00:32:00 
574 
5k Run  
239 
20 
Den Sun 
44 
00:34:29 
661 
5k Run  
140 
15 
Henry Lee 
45 
00:29:13 
581 
5k Run  
Albert Widjaja 
43 
00:37:24 
1276 
5k Walk  
112 
Ivan Miller 
34 
00:56:06 
90 
10K Run  
295 
Azell Crisostomo 
16 
00:40:44 
525 
5k Run  
30 
Jeanette Carey 
70 
00:46:16 
1208 
5k Walk  
101 
Ena Alvarenga 
39 
00:27:14 
503 
5k Run  
20 
Edward Martinez 
15 
00:20:54 
591 
5k Run  
87 
10 
Robin Eleopoulos 
39 
00:55:50 
1219 
5k Walk  
158 
18 
Davis Tang 
46 
01:02:20 
129 
10K Run  
323 
11 
Kristine Atienza 
16 
00:48:11 
506 
5k Run  
328 
21 
Lindsey Hansen 
21 
00:48:59 
551 
5k Run  
97 
13 
Nathan Corkhill 
17 
00:26:56 
523 
5k Run  
55 
Tawnya Eliff 
22 
00:50:35 
1220 
5k Walk  
263 
19 
Lara Scheffel 
40 
00:35:52 
641 
5k Run  
216 
Mary Dynda 
11 
00:32:55 
535 
5k Run  
125 
17 
Kathy Pearson 
40 
01:11:13 
1247 
5k Walk  
128 
12 
Anthony Dybas 
31 
00:58:37 
44 
10K Run  
26 
Lisa May 
46 
00:45:09 
1242 
5k Walk  
46 
Gary Novotny 
48 
00:47:29 
97 
10K Run  
88 
Vickie Guthrie 
50 
00:55:51 
1225 
5k Walk  
83 
Cathy Imai 
36 
00:26:11 
569 
5k Run  
35 
Dan Dellinger 
30 
00:22:24 
532 
5k Run  
120 
Veronica Hernandez 
23 
00:28:25 
558 
5k Run  
Jonathan Widjaja 
14 
00:35:08 
1277 
5k Walk  
188 
12 
Leo Alvidera 
39 
00:31:51 
505 
5k Run  
177 
10 
Douglas Seiden 
31 
00:31:13 
645 
5k Run  
134 
10 
Steve Forster 
43 
00:29:02 
541 
5k Run  
98 
Jennifer Lukacs 
24 
00:27:00 
587 
5k Run  
28 
Ismael Gonzalez 
52 
00:44:14 
54 
10K Run  
314 
Esteban Martinez 
26 
00:44:00 
592 
5k Run  
59 
12 
Vicente Perez 
52 
00:49:36 
104 
10K Run  
107 
Ravipal Singh 
26 
00:55:35 
125 
10K Run  
219 
Gregory Laveaga 
13 
00:32:58 
580 
5k Run  
89 
Frank Dipolito 
56 
00:53:16 
42 
10K Run  
108 
11 
Lois Czuba 
57 
00:59:21 
1214 
5k Walk  
58 
11 
Don Luke 
53 
00:49:36 
81 
10K Run  
73 
11 
Pam Loo 
41 
00:52:22 
586 
5k Walk  
150 
Evelyn Zohlen 
41 
01:01:05 
146 
10K Run  
21 
Jim Cody 
57 
00:42:02 
31 
10K Run  
43 
Ron Sandvick 
57 
00:47:02 
119 
10K Run  
102 
Cathe Milward 
53 
00:54:57 
91 
10K Run  
95 
Claudia Torres 
39 
00:54:32 
130 
10K Run  
24 
Selina Nordberg 
40 
00:43:30 
96 
10K Run  
121 
10 
Joshua Johnson 
32 
00:57:33 
63 
10K Run  
85 
Emily Nakamoto 
12 
00:26:16 
609 
5k Run  
78 
Al Ordonez 
40 
00:26:04 
619 
5k Run  
104 
Sheri Hale 
41 
00:55:13 
57 
10K Run  
64 
Britta Laski 
45 
00:51:37 
1236 
5k Walk  
169 
12 
Jeanna Ramirez 
24 
00:30:47 
628 
5k Run  
18 
Phil Avalos 
43 
00:41:17 
14 
10K Run  
86 
14 
Cindy Brown 
44 
00:55:35 
1206 
5k Walk  
104 
Jason Tatman 
32 
00:59:02 
1260 
5k Walk  
43 
Judith Fischer 
61 
00:23:34 
538 
5k Run  
227 
10 
Stephanie Nakayama 
45 
00:33:13 
613 
5k Run  
235 
Abigail Somera 
13 
00:34:04 
658 
5k Run  
26 
Bob Murray 
53 
00:21:54 
607 
5k Run  
81 
Robb Word 
45 
00:26:08 
687 
5k Run  
265 
21 
Joseph Volivitch 
48 
00:36:13 
680 
5k Run  
159 
10 
Tami Ramirez 
39 
01:02:27 
111 
10K Run  
103 
15 
Ken Wilhelm 
53 
00:55:10 
140 
10K Run  
23 
Abel Contreras 
51 
00:43:07 
34 
10K Run